Tarieven & vergoedingen

Tarieven per 01-01-2024

Intake en behandeling  duur 90 minuten                110 euro
Intake en behandeling duur 60 minuten.                 85 euro
Behandeling                     duur 45/60 minuten.         60 euro
Behandeling                     duur 30 minuten.                40 euro

Meestal is vergoeding door de zorgverzekeraar mogelijk. Zie hieronder voor meer informatie over de vergoedingen voor acupunctuur.
Ik hanteer aangepaste prijzen voor cliënten zonder aanvullende verzekering.


Vergoedingen

Praktijk Allergie Vrij Leven is voor acupunctuur behandelingen aangesloten bij de VBAG. (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze). Dit is een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Sinds 1984 zorgt de VBAG in uw belang dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij mee-professionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd. Door middel van o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de verplichte bij- en nascholing is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.

Voor het klacht -en tuchtrecht ben ik via de VBAG aangesloten bij Quasir en Zorggeschil

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan is de praktijk aangesloten bij stichting Zorggeschil (een onafhankelijke geschillencommissie die is gespecialiseerd in de complementaire zorg).

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

Ik ben aangesloten bij de koepelvereniging RBCZ

Mits u de juiste aanvullende verzekering heeft afgesloten, krijgt u (een deel van) de behandeling vergoed bij zorgverzekeraars. Hier de link naar de zorggids:  http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen

Hier een link naar ‘Vergelijk en Kies’ van VGZ (je kunt het beste op postcode zoekenMerken VGZ