Disclaimer

Disclaimer

Deze site geeft slechts informatie, geen advies. De inhoud van deze website is met zorg samengesteld, toch kunnen er onjuistheden voorkomen. Praktijk Allergie Vrij Leven is niet aansprakelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van alle informatie. U kunt zich niet beroepen op eventuele onjuiste of onvolledige informatie die u er aantreft. Noch kan ik aansprakelijkheid aanvaarden voor foutieve toepassing van de informatie die u op deze site vond.

De praktijk levert complementaire zorg. J. Bakker stelt geen diagnose en pretendeert niet enige ziekte te genezen.

De behandelingen die in de praktijk toegepast kunnen worden, behoren niet tot het terrein van de westerse traditionele geneeskunde en dienen niet ter vervanging van reguliere geneeswijzen of therapeutische behandelingen.

De verantwoordelijkheid voor het ondergaan van deze therapieën berust bij de cliënt zelf. Hetzelfde geldt voor besluiten met betrekking tot het innemen van voedingssupplementen of medicijnen. Overleg met uw apotheker of huisarts als u hierin wijzigingen wil doorvoeren. Bent u al onder behandeling bij een regulier arts of therapeut en besluit u tot aanvullende zorg? Breng deze daarvan op de hoogte.

De cliënt dient vooraf te melden al hij/zij een psychiatrische aandoening heeft waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige reacties kunnen voorkomen. Behandeling van mensen met een dergelijke achtergrond vindt alleen plaats onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater. Ditzelfde geldt voor mensen die al eens een anafylactische shock of andere heftige allergische reactie hebben meegemaakt. Meld dit alstublieft al direct bij de intake.

Als VBAG therapeut ben ik aangesloten bij de geschillencommissie Complementaire behandelvormen. Heeft u een klacht? Neem alstublieft eerst contact met mij op, ik zal mijn uiterste best doen om een oplossing te zoeken. Mocht dit geen bevredigende oplossing bieden, klik dan op de volgende link: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html